Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Šaman EKER DOVUU

Šaman EKER DOVUU
Šaman Eker DOVUU:
Když budeš mít dobré myšlenky, bílá cesta se ti otevře

Sibiřský šaman Eker Dovuu pochází z republiky Tuva. Před časem pobýval v České republice a od 11. května se s ním budete mít možnost setkat znovu. Přijíždí na dva týdny na pozvání léčitelky Lary Kucher, která jej požádala pro časopis REGENERACE o následující rozhovor.

Jak člověk pochopí, že je šaman? Nebo jak se šamanem stává?
Šamanem se člověk nestává, šamanem se narodí. Včetně znovuzrození po klinické smrti nebo prodělané těžké nemoci, kdy přicházejí velmi hluboké změny osobnosti, kdy si člověk začíná vážit všeho, čeho se mu v životě dostává. Jsou to vyvolení duchů, Generační a Nebeští šamani. První přicházejí z rodin, v nichž se šamani rodí po několik generací. Nebeští šamani jsou lidé, kteří dostali v životě druhou šanci. Šaman musí mít otevřené třetí oko. Vidí to, co ostatní ne. Obyčejný smrtelník před sebou spatří jezero, šaman dohlédne pod vodu až na dno. Umí každou svou nohou stát v tutéž chvíli na různých místech. Rozumí jazyku zvířat a ptáků, je spojen duší a tělem s živou přírodou, vnímá jemnohmotný svět.

Jak jste poznal, že jste předurčen stát se šamanem?
Věděl jsem, že v našem rodu byli šamani. Ale vůbec jsem nechtěl, aby si duchové předků vybrali pro tuto cestu právě můj život. Dětství jsem měl stejné jako všichni, ale v něčem přece jen zvláštní. Všechny nepříjemnosti a neštěstí se mi vyhýbaly obloukem. Když mi bylo osm, začal jsem vnímat jiné bytosti. Od té doby vím, že do světa zemřelých se dostanu, až budu starý, ale existují světy, do nichž můžu nahlížet i teď.
Když mi bylo jedenadvacet, přitáhla si mě šamanská Cesta. Byl jsem uvnitř hodně vyčerpaný a nemocný jak stoletý stařec. Tenkrát mi šamani řekli: „Tvůj čas přišel, duchové si tě zvolili.“ A naše dobrá a zkušená šamanka Aj-Čurek mě vyzvala: „Zítra se uvidíme.“ Nazítří jsem se probudil dost pozdě. Někdo mi klepal na dveře: „Kde jsi?“ ptal se mě poslíček ze šamanského společenství. „Vstávej, už musíš být v práci.“ To pro mě byla nečekaná novinka.

Co vás v mládí bavilo? Měl jste nějaké sny?
Hodně jsem sportoval, věnoval se lehké atletice. Rád jsem plaval. Chtěl jsem být doktor nebo záchranář a pomáhat ve složitých přírodních situacích a při katastrofách.

Je těžké být šamanem?
Ano. Je to celý tvůj život! Jsi propojený s každou lidskou duší, spojený s přírodou, cítíš ji jako součást sebe samého. Cítíš veškerá lidská trápení, obavy. Hádky, smutek, nepřízeň, nemoci… Ale i pozitivní stránky života: radost, lásku, péči, naději na poklidný život.

Aby člověk začal dělat šamanskou práci, měl by projít zasvěcením?
Ano, určitě! Jedná se o to, že duchové odsouhlasí váš nástup na šamanskou Cestu. Pozor, šamanské zasvěcení není totéž, co obdržení certifikátu o účasti na šamanském semináři. Já na své zasvěcení čekal tři změny zelených listů, než mi duchové požehnali, obdarovali mě svou silou a ochranou.

Co cítíte během „kamlání“ – modlitby a rozmlouvání s duchy? Jste v běžném stavu vědomí, nebo je to jinak?
Pocity jsou těžko popsatelné. Stejně jako stavy. Ani jeden šaman vám přesně nepopíše, co dělá během „kamlání“. Kdyby to začal dopodrobna popisovat, mohl by své duchy-pomocníky rozzlobit. Jediný komentář, jejž si mohu dovolit, je, že ten, kdo vstoupil na šamanskou Cestu a často praktikuje, ví, o jaký stav se jedná.

DUCHOVÉ A OCHRÁNCI KRAJINY

Mohl byste přiblížit, co jsou ovaa? Na území Tuvy i jinde je jich hodně. Při naší návštěvě jsme je míjeli opakovaně.
Kamenná ovaa jsou místa, kde se prováděly obřady. Lidé je zdobí barevnými stuhami, které zastupují jejich ducha. Zavěšenou stuhu pak očišťuje déšť, sníh, vítr a člověk se pak cítí lépe, zvlášť když je nemocný. Ovaa uvidíte i na málo schůdných horských cestách a průsmycích, kde duchové návštěvníky potkávají a doprovázejí. Aby cesta byla snadná, je vhodné rozlít u ovaa trochu mléka. Když takové místo opouštíte, nechte tam několik mincí, nasypte hrstku bílých krup, aby vaše cesta byla světlá a rovná a v životě vás doprovázely úspěch a bohatství.

Přicházejí k šamanům často duchové?
Během dne i v noci. Zvlášť večer, když zapadá sluníčko. Nebo když je šaman sám vyzve. Jsou i duchové- pomocníci, kteří navštěvují šamana před významnou událostí, ukazují mu cestu nebo zvláštní okolnosti.

Kdysi jsem v jedné knize četla, že šaman může mít během života jenom devět bubnů. Je to tak?
Šamanův buben je jako jeho život. S každým rozbitým nástrojem šaman slábne. To znamená, že bubnem zaplatí, aby pomohl potřebným. A na konci odevzdá svůj život. Počet bubnů je pro každého individuální. Tuvinci obvykle mívají tři. Jeden pro komunikaci s předky, prameny, místními duchy a nebeskými silami. Druhý šaman používá, když doprovází duši zemřelého člověka do podsvětí. Třetí je nehybný, je ochráncem šamanova rodinného krbu.

Má v šamanské rodině nadání pro šamanismus každé dítě?
Dříve bylo v takové rodině málo dětí, protože šaman své přímé potomky nemohl bránit. Proto předával své vědomosti vnukům a vnučkám. Pro děti zbývala jenom část síly, pro každého něco: jeden mohl dostávat informaci přes sny, druhý měl vyvinutou intuici, některé děti měly neobyčejné talenty. V moderní době šamani chtějí, aby jejich potomci žili obyčejným životem. Ale jim se to nedaří. Často se u nich vyvinou schopnosti, které převyšují Sílu rodičů.

Když ten, komu byly předány vlohy, z nějakého důvodu dar stát se šamanem odmítne, co se s ním bude dít?
Upřímně: je jedno, zda přijme, nebo odmítne. Když odmítneš, zavřou se před tebou všechny dveře a budeš se celý život trápit. Pokud přijmeš, tak se kromě jediné cesty zavřou všechny ostatní a už nebude návratu.

ÚČINNÁ POMOC V PRAVOU CHVÍLI

Mnoho lidí na Sibiři trpí závislostí na alkoholu. Je možné se jí zbavit?
Alkohol je ohnivá voda, zvláštní, „jiný“ duch. Když je jí příliš, má schopnost z nás vysát veškerou energií, rozum a duši. Hodně lidí si myslí, že za ohnivou vodu se dá schovat před nekonečným koloběhem životních nepříjemností – mají ji jako štít. Ale doopravdy je to tak, že se člověk ocitne v okovech. Je lepší se podívat na život jinýma očima. Očima svých milovaných, svých dětí. Žít blíž k přírodě. To umožní očistit rozum a duši, načerpat energii pro lepší život.

Proč k některým lidem přicházejí zlí duchové a bez pomoci šamana už neodejdou?
Bílí nebo černí duchové nepřicházejí k lidem sami. Lidé je svými myšlenkami a činy sami přitahují. Zlí přicházejí, když cítí touhu po pomstě, zlobu a závist. Všechno, co děláš, se vždy se vrátí, jak zlé, tak dobré. Šamani umí převzít špatné na sebe a očistit Cestu. Když budeš mít dobré myšlenky a v duši Světlo, bílá cesta se ti otevře a už tě neopustí.

Čím je možné rozhněvat předky natolik, že se od svých potomků odvrátí?
Nejde pohněvat předky napořád. Dřív nebo později se i my ocitneme na druhém břehu, tedy v jejich blízkosti. Můžou nás potrestat, abychom na ně nezapomněli, ale pak, když je potřeba, nám stejně pomůžou. Pokud nepomáhají, je nutné se z této situace poučit, což je pro nás velmi prospěšné. Oni vidí líp.

Když za vámi někdo přijde, aby vás požádal o pomoc, víte už předem, na co se zeptá a co ho bolí? Může vám k tomu stačit jenom pohled?
Vše záleží na energii člověka. Jestli se jedná o nemoc od zlých duchů, duchové můžou přijít za šamanem ještě dřív než sám člověk. Pokud nemoc přišla od předků, je to jinak a duchové za šamanem nechodí. Šaman má hodně sil a hned na první pohled může poznat myšlenky a způsob uvažování druhého. A taky umí jediným dotekem vyhnat z nemocného ducha choroby.

Jaký význam mají pro šamana sny? Jsou všechny věštecké?
Sny jsou pro šamana důležité. Před složitými obřady zůstává přes noc na neobvyklých místech a poznává pomocí snů zdroje a příčiny problému. Právě díky snění může rozpoznat, proč se určité věci dějí tak, jak se dějí, a co je potřeba udělat, aby se změnily.

Kde se s vámi mohou lidé v České republice setkat?
Budu nějaký čas pobývat nedaleko Prahy, pak také v Liberci, Plzni a Jablonci nad Nisou. Přijedu na pozvání přátel, ale nevyhýbám se žádným setkáním, která by mohla někomu pomoci.

Lara KUCHER

Rozhovor byl publikován v Regeneraci 5/2018.Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 15.05.2019 •