Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

Místo

ŠAMANSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Dub U Sv. Donáta v obci Švorec u Úval

ŠAMANSKY SVĚCENÝ PRAMEN U ÚŠTĚKA

Mezi Litoměřicemi a Českou Lípou u Úštěku, je říjezd přes Lukov nebo Svobodnou Ves,