Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

Naše jurta

Šamanská jurta

Šamanská jurta - Centrum přirozené spirituality
Občanské sdružení Šamanská jurta vzniklo z potřeby reagovat na sílící civilizační proces a současné potlačování přirozené spirituality. Tento stoupající tlak konzumu na naše individuální životy, potlačující naši lidskost a vnitřní pravdivost, nás stále více utvrzuje v nutnosti vytvářet společenství lidí, kteří se setkávají na základě zájmové a duchovní blízkosti a touhy po zachování a rozvíjení skutečných hodnot, tolik potřebných pro trvalé udržení života. Šamanská jurta – centrum přirozené spirituality je prostorem pro všechny, kteří pochopili, že naším domovem není pouze prostor ohraničený zdmi domů, ale hlavně příroda, v níž můžeme najít Ducha všech „věcí“ a „jevů“, a skrze ni i spojení s ním.
Počínaje rokem 2012 rozšiřujeme původní zaměření, kdy jsme se orientovali na léčebné praktiky sibiřských šamanů, a v novém programu se budeme soustředit převážně na téma osobnostního rozvoje, přičemž využijeme již získané zkušenosti. Hlavní snahou bude udržet kvalitu a hodnověrnost našeho záměru. Nadále budeme zvát do českého prostředí šamany z různých kultur a studovat jejich přístupy rozvíjení lidského potenciálu a konzultovat problémy našich klientů.

Zaměření Šamanské jurty:

  • SEMINÁŘE s tématikou osobnostního rozvoje a přechodové rituály.
  • PŘÍRODNÍ OBŘADNOST – rituály svěcení stromů, kamenů, pramenů, sezónní slavnosti, výroba osobních amuletů.
  • PORADENSTVÍ – v případě zájmu podpořené očistným obřadem, věštěním z kamenů, karet, I-ťingu. Používání léčivých kamenů (konzultace i prodej). Individuální přístup.
  • NÁVŠTĚVY ŠAMANŮ ZE ZAHRANIČÍ
  • TÉMATICKÉ DISKUSE
  • VÝROBA A PRODEJ JURT (tradiční obydlí pastevců s kruhovým půdorysem)
MY
Občanské sdružení Šamanská jurta je přátelský projekt, který vznikl na základě spojení několika subjektů:


Pavlína Brzáková

Autor: Pavlína Brzáková  • 

Etnoložka Pavlína Brzáková se zabývá studiemi kultur sibiřských kočovných pastevců. Vydala dvě knihy jejich pohádek a příběhů – Goromomo goroló – vyprávění sibiřskejch Evenků (1996) a Jamtana – vyprávění sibiřskejch Něnců (1997). V roce 2000 vyšla její novela ...

Honza Mucha

Autor: Jan Mucha  • 

Na počátku v dětství byla vize, pak pokus dát tomu formu pomocí hůlčiček systémů ve formě hudby, léčení, homeopatie, čínské medicíny, šamanských cest a na konci je opět jen vize. Kruh se uzavřel, ale přesto pokračuje dál.

Martina Mládková

Autor: Martina Mládková  • 

Hlavním tématem mého zájmu jsou možnosti vnitřní proměny lidské duše, nalezení rovnováhy a harmonie. Dlouhodobě hledám různé cesty, po kterých se člověk může vydat, aby poznal a přijmul sám sebe, osvobodil se z vlastních pout a pochopil okolní svět a jeho fungování v různých úrovních bytí.

Petr "Mládek" Dekastello

Autor: Mládek  • 

Věčný student filozofie, ten který se snaží vidět realitu ze všech úhlů pohledu. Tak to jem celý já. Jinak jsem dělal v životě a zajímal se o spousty věcí a posledních 15 let jsem se živil grafickým designem (viz: www.dekastello.net) a pobýval několik let v zahraničí. Avšak vždy mě zajímalo duchovno a energie, ale ...

Hanka Hubáčková

Autor: Hanka Hubáčková  • 

Jdu, a na své cestě životem mlčím i mluvím, tančím i stojím, bubnuji i zvoním, raduji se ale i pláču, vnímám i přehlížím, pomáhám i pomoc přijímám. Dokáži slovem pohladit i správně nasměrovat, dokáži podpořit či předat získané zkušenosti, ...