Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

Články

Rozhovor s astroložkou Věrou Várady

Autor: Martina  •  Vydáno: 22.06.2012

 Jaké by měly být podle vás vztahy třetího milénia?
Měly by se lišit. Vstoupili jsme do třetího tisíciletí a naším úkolem je učit se žít jinak. Energie by měla v mezilidských a partnerských vztazích proudit a měnit podstatu těchto vztahů.

Šamanka Hi-ah Park a seminář Smrt ega

Autor: Martina  •  Vydáno: 13.05.2012

Korejská šamanka Hi-ah Park, která je v Evropě známá jako průvodkyně do duchovních dimenzí, navštíví začátkem června naši republiku. Její seminář Smrt ega je velkou výzvou nejen pro statečné badatele na poli duchovního hledání, ale i ty, kteří se své duše zatím jen zlehka dotkli…

Šamanismus Amazonie

Autor: Vratislav Hrubý - externí autor  •  Vydáno: 11.05.2012

Na začátku listopadu 2011 jsem přišel do vesnice Nuevo Jerusalem asi 20km  východním směrem od soutoku Ucayali s Maraňonem . Místního šamana jménem Ramon Aharuanaza jsem požádal, jestli by mě  vzal do světa rostlin.  

POZNÁVÁNÍ VS. VĚDĚNÍ

Autor: Honza - Průvodce  •  Vydáno: 17.03.2012

Zdá se, že jako lidstvo známe víc v průběhu času. Známe však čím dál tím víc PODROBNOSTÍ a díky tomu ztrácíme vědomí a povědomí celku – tzn. pro stromy nevidíme les, a dalo by se říci, že dnes už pro třísky nevidíme ani strom, natož les. Co když náš život závisí na makro-věcech a ne na mikro?  

Principy skutečného léčení

Autor: Honza - Průvodce  •  Vydáno: 07.03.2012

Chceme-li opravdu do důsledku vyřešit cizí problém, pak nikdy nemůžeme uvést léčeného člověka do naprostého souladu, pokud si neuvědomíme, že o svém léčení a vyléčení rozhoduje a volí pouze on sám...

Globální šamani

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 27.02.2012

Za šamany nejezdíme už ani tak do krajů, kde bychom je tradičně očekávali, ale spíš oni sami míří do civilizovaných zemí, aby zde předávali svá učení a léčitelské zkušenosti. A tak se s nimi setkáváme na kongresech, konferencích či jejich vlastních soukromých workshopech.

Rozhovor

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 31.05.2010

Panenky pro štěstí

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 11.03.2010

O „šamanském dubu“ nedaleko městyse Škvorec psali, naposledy to bylo o oslavách zimního slunovratu. Dub vysvětil loňského léta sibiřský šaman Očur-oolovič a mnozí z vás si již na něj byli přivázat stuhu nebo jiný ozdobný předmět.

Když se Stromy zlobí

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 10.03.2010

Z dubu u sv. Donáta v polích za městysem Škvorec bylo ukradeno několik slunovratových ozdob včetně ochranné panenky. Podle sibiřských šamanů nikdo z takových zlodějů neujde trestu. Dub je vysvěcený šamanem Očur-oolovičem, který zastupuje tradici tuvinských šamanů světících stromy, prameny a další posvátná místa.

Komentář ke knize Poselství šamanů od Geseka von Lüpkeho, Práh, Praha 2009

Autor: Honza  •  Vydáno: 01.03.2010

Pokud se mělo jednat o nezávislý, ničím nezatížený pohled na fungování nejen dnešních šamanů a hlavně o jakousi vizi dalšího vývoje, dalo by se říci, že toto se nevydařilo. Pan spisovatel-dokumentarista je stejně jako většina dnešních „rádoby“ zachránců „Matky Země“ příliš ukotven v ekologických, nebo ekonomicko-ekologických alternativních pojetích záchrany světa.

Knižní recenze

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 14.02.2010

Geseko von Lüpke: Poselství šamanů, Rozhovory s léčiteli a medicinmany 21. století, Práh, Praha 2009
Na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství Práh knihu věnovanou rozhovorům s léčiteli a medicinmany 21. století. Tato kniha byla recenzována v časopise Respekt 5/2010 a nyní si tuto recenzi můžete přečíst také zde.

Škvorecké zrození „nového Slunce“

Autor: Václav Vokolek  •  Vydáno: 02.01.2010

Tradičně celé Vánoce a zejména Slunovrat v lidové magii souvisely s úrodou, s plodností. Díly slavnostní večeře, nikoliv zbytky, byly roznášeny stromům, zvířatům, polím. Tím se štědrost přenesla i na celé okolí, na krajinu. Škvorecké slunovratové setkání, které proběhlo 21. prosince u posvátného „šamanského dubu“ nedaleko staletých lip U sv. Donáta, představuje návrat k této tradici.

Zimní slunovrat „Ide Kačůn ide, nový rok prokvítá.“

Autor: Martina Lukášková  •  Vydáno: 16.12.2009

Pozorujeme-li Slunce během roku, rozpoznáme v jeho dráze cyklus. Střídá se poměr světla a tmy. Hraničními vrcholy tohoto cyklu jsou rovnodennosti a slunovraty. Slunovrat (solsticium) je nejdelší noc v roce, Slunce se nachází na obratníku Kozoroha a lidé na severní polokouli jej nazývají zimním slunovratem. Po něm následuje rovnodennost, den a noc jsou v rovnováze, stejně dlouhé. Světla přibývá až do nejdelšího dne v roce, kdy se Slunce dostává do oblasti obratníku Raka, což nazýváme letním slunovratem.

Pozvánka na oslavu slunovratu

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 01.12.2009

21. prosince je nejdelší noc v roce a je tedy důvodem k oslavě. Naši slovanští, keltští a germánští předkové tradičně v tomto čase vítali „zrození nového Slunce“, které porodila Matka příroda a díky němuž se následné dny opět začínají prodlužovat. Tento svátek ovšem vymizel z našeho území vlivem křesťanství a zlomek radostných oslav s ním spojených se dochoval pouze o Vánocích – zdobení stromku a utužování rodinných vazeb u štědrovečerního stolu. Ovšem na rozdíl od Vánoc, kdy krášlíme uříznuté stromky umístěné ve stojanech, bývala zimní slunovratová slavnost oslavou přírody a živých stromů.

Co a jak dál!

Autor: Honza  •  Vydáno: 26.11.2009

Vážení přátelé, chceme vás informovat o našich dalších možných aktivitách i neaktivitách v rámci Šamanské jurty.

Šamanské poutní místo - Dub U Sv. Donáta

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 20.11.2009

Na konci května tohoto roku sibiřský šaman Ooržak Sjurjun-Dugar Očur-oolovič vysvětil dub v místě, které se nazývá U Sv. Donáta a nachází se nedaleko městyse Škvorec (Praha – Východ). Strom byl vyzdoben stuhami v pěti barvách (červená, zelená, modrá, bílá a žlutá), které představují pět živlů, z nichž je tvořen náš svět.

Voda je nositelkou informací

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 31.05.2009

Šaman Očur-oolovič stejně jako mnozí další tuvinští šamani používají vodu při léčení. „Naše tělo je z velké části tvořené vodou a právě vodě šamani „našeptávají“ a s její pomocí léčí,“ vysvětluje dávnou šamanskou metodu.

O bezdětnosti a neplodnosti

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 30.05.2009

„Děti jsou naším pokračováním,když zemřou, skončí lidský rod,“
říká tuvinský šaman Očur-oolovič. „Životní styl, který k vám do Evropy přichází ze Západu, není dobrý v tom, že narušuje přirozenost. Do pětatřiceti let poznávat, finančně se zajišťovat a pak přivádět na svět děti…, představa, že na plození a rození dětí je dost času, vytváří jen zmatek v lidských životech. Když se žena rozhodne rodit v pětatřiceti, může být už v některých případech pozdě.

Obřady očištění domů a bytů

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 22.05.2009

Očišťování domů a bytů je v Tuvě velmi časté, zpravidla se zve do domácnosti šaman dvakrát do roka – na jaře a na podzim, aby si Tuvinci zajistili zdravé prostředí pro své rodiny.

glosa - šaman přijede na jaře 2009

Autor: Mládek  •  Vydáno: 17.10.2008

glosa - šaman nemá vízum - letos nepřijede

Mezi dvěma světy

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 20.08.2008

Jdeme pěšinkou mezi řádky okurek a brambor. Zahrada je hned za prkenným domem. Každý z nás nese v ruce nějaký talíř s jídlem. Jsme již obřadně očištěni, můžeme vkročit na místo, kde proběhne pohřební rituál. Šamanka jde před námi, drží v ruce zapálenou větvičku jalovce a tichounce zpívá.

Ohňový rituál

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 10.08.2008

"Dobrý šaman se pozná podle skutků, a ne podle toho, co vám zrovna o sobě vypráví," říká tuvinský šaman Ooržak Dugar-Sjurjun.

Nikdy neříkáme všechno

Autor: Honza  •  Vydáno: 06.08.2008

"… nikdy neříkáme všechno…". Tato věta mě zní v hlavě jako největší otazník a zároveň jako vykřičník od mé poslední cesty k sibiřským šamanům. Sám nevím čím jsem si zasloužil takovou důvěru jednoho z místních velice významných šamanů, ale pro jeho bezpečí a práci zde neuvedu ani jeho jméno ani místo působení, přestože oboje znám. Na celém setkání byla tato věta nejzávažnější, ale jeho "varování" šlo ještě hlouběji:

Základem každého léčení je očista

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 30.11.2007

Základem každého léčení je očista," říká šamanka Ludmila Karaoolovna Oyun. Následující článek, ve kterém je shrnut první pobyt šamanky Oyun, vyšel v říjnovém čísle časopisu REGENERACE. Jeho autorkou je Pavlína Brzáková. Pokud jste neměli možnost si článek přečíst, nabízíme vám ho nyní v plném rozsahu.

Nástin dějin Tuvy

Autor: Klára Řezníčková  •  Vydáno: 15.11.2007

První známky osídlení Tuvy hominidy pocházejí z raného paleolitu. Na jižní straně pohoří Tannu-Ola u vesnice Torgalyk byly nalezeny kamenné nástroje období acheuléen (před 300-100 tis. lety). Dalších asi deset nalezišť kamenných nástrojů mousteriénského typu (před 100-30 tis. lety) se nachází v jižní a západní Tuvě.

Monguš Kenin-Lopsan - "Živý poklad šamanismu"

Autor: Klára Řezníčková  •  Vydáno: 12.10.2007

Klíčovou postavou tuvského šamanismu je Mon'guš Bora-xööyevič Kenin-Lopsan'. Tento osmdesátiletý muž je dobrým znalcem tradic vlastního národa a zasloužil se o znovuoživení tuvského šamanismu, které začalo v devadesátých letech 20. století. Díky jeho vlivu má tuvský šamanismus specifickou organizovanou formu podporovanou státem a je populární v zahraničí.

Šamanská Tuva dnes

Autor: Pavlína Brzáková  •  Vydáno: 01.10.2007

Nejvýraznější návrat k šamanismu se v rámci Ruské federace podařil Tuvincům. Republika Tuva se proslavila dvěma mezinárodními sympozii šamanů a šamanologů, a to v roce 1996 a 2003. Obě tato setkání podle interpretace místních šamanů spojovala myšlenka "celosvětového propojení šamansky praktikujících a zájemců o šamanismus", ale podle nezávislých pozorovatelů jevila spíše silné nacionalistické prvky.

Rekonstrukce rozhovoru se šamankou Rosou z Adyr-Kežig

Autor: Klára Řezníčková  •  Vydáno: 20.09.2007

Rozhovor byl veden v ruštině dne 10.8.2001 na dvorku Rosina domu ve vesnici Adyr-Kežig v Todžinském rajonu. Nahrávce bohužel není vždy úplně rozumět, Rosa mluvila jemným, spíše tichým hlasem, jasně zaznívá pouze její častý smích a naše ne úplně inteligentní dotazy ...

Tradiční tuvské kulty

Autor: Klára Řezníčková  •  Vydáno: 14.09.2007

V této kapitole popisuji to, co bylo v Tuvě tradičně předmětem uctívání a jaké byly konkrétní projevy víry. Výčet není vyčerpávající, soustředila jsem se především na tu prvky duchovní kultury, které souvisejí s mnou nasbíraným materiálem. Nejsou zde zachyceny například komplikované představy o duši, pohřební obřady a jiné přechodové rituály,

Šamani a "šamanismus"

Autor: Klára Řezníčková  •  Vydáno: 20.08.2007

V této kapitole se zabývám otázkami, kdo je to šaman, jak se vyvíjel pohled Evropanů na šamany a jaké novodobé mýty jsou s šamany spojeny. Také se pokusím přiblížit, kým je šaman pro svou vlastní komunitu, jak na něj pohlížejí lidé z jeho kultury. Také se rovněž pokusím pojmenovat náboženství těchto kultur.

Šamanismus

Autor: Klára Řezníčková  •  Vydáno: 09.08.2007

Termín šamanismus je vyjádřením evropské iluze o jednotném, koherentním systému společném mnoha "přírodním" národům. Vhodnější je hovořit o jednotlivých prvcích šamanismu nebo o tzv. šamanismu.

Podzimní pozvánka

Autor: Honza  •  Vydáno: 25.07.2007

Jelikož již od počátku vedeme náš projekt jako dlouhodobý, chceme vás upozornit, že navzdory protivenství a nezájmu místních rádoby "šamanů" náš projekt pokračuje.

Pozvání od šamanky

Autor: Ludmila Karaoolovna Ojun  •  Vydáno: 26.06.2007

Pro ty, kteří se zajímají o tuvinský šamanismus a tradice tuvinského národa, žijícího v samém srdci Asie, budou určitě zajímavá setkání a semináře, jejichž program proběhne během června a července. Aby toto mělo pro účastníky nejen poučný a kulturní přínos, ale i oddychový a relaxační zážitek, vše probíhat přímo v jurtě a v přírodním prostředí na pozemcích mezi pastvinami nedaleko hospodářského statku U mlýna v jedné z českých osad.