Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

Co nabízíme

Nabídka činosti sdružení a jeho členů

PŘÍRODNÍ OBŘADNOST 
   - Rituály svěcení stromů, kamenů, pramenů, sezónní slavnosti, výroba osobních amuletů.
VÝROBA A PRODEJ JURT 
   - Tradiční obydlí pastevců s kruhovým půdorysem - www.slamenajurta.cz
SEMINÁŘE
   - S tématikou osobnostního rozvoje a přechodové rituály.
NÁVŠTĚVY ŠAMANŮ ZE ZAHRANIČÍ
   - Sibiřští šamani, účastnící se našeho projektu, bude u nás provádět obřady běžně pro lidi i mimo semináře v jurtě nebo doma u zájemce.
TÉMATICKÉ DISKUSE


PORADENSTVÍ A POMOC v oblasti osobnostního rozvoje a problémů s duší i tělem:

Autor: Honza  •  Vydáno: 03.01.2012

Individuální konzultace podpořené dle potřeby pomocnými systémy jako je např. homeopatie, tradiční čínská medicína, šamanské poradenství, věštění (I-ting, z kamenů), masáže atp. s možným přechodem na nové způsoby skutečného řešení problémů viz. Princip skutečného léčení...

DRAHOKAMOVÁ TERAPIE

Autor: Martina  •  Vydáno: 02.01.2012

Nabízíme možnost individuální konzultace, kde vybereme vhodný drahý kámen, který vám může pomoci navrátit rovnováhu duševního i fyzického zdraví...zharmonizovat vaše psychické vyladění, ochránit vás před negativní energií ve vašem okolí, zvýšit vitalitu a zabránit ztrátám osobní energie, podpořit řešení vašich osobních problémů...